Synagoge van Zwolle
Voortbestaan

De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is opgericht op 23 januari 1985 met als doel het nemen van initiatieven, alsmede het verlenen van financiële steun ten behoeve van het behoud en het beheer van de synagoge van Zwolle en eventuele andere Joodse monumenten in Zwolle en omgeving.

De Stichting Voortbestaan houdt zich bezig met: het beheer en onderhoud van de synagoge; het werven van geldmiddelen om het gebouw onderhouden; het ter beschikking stellen van het gebouw aan de Joodse Gemeente van Zwolle voor haar activiteiten en aan andere organisaties die activiteiten verrichten die niet in strijd zijn met het karakter van het gebouw.

Hieronder vindt u pagina's en documenten met historische gegevens over de Stichting Voortbestaan waaronder de samenstelling van het bestuur.


Bestuurssamenstelling - 1985 - 2022
De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is opgericht op 23 januari 1985 ter instandhouding van de synagoge van Zwolle. Het bestuur heeft sindsdien bestaan uit de volgende personen.

Toespraak op het Stadhuis te Zwolle. - Ds. J.G.K. Littooy - 1985
Toespraak uitgesproken door ds. J.G.K. Littooy bij het kennismakingsgesprek met wethouder H. Eskens op 20 maart 1985 te 11.00 uur op het Stadhuis te Zwolle.


Bericht uit De Peperbus van 27 maart 1985 over de ontvangst van het bestuur van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle door wethouder H. Eskens in het stadhuis van Zwolle op 20 maart 1985

Bericht uit het Nieuw Israƫlitisch Weekblad van 24 mei 1985 over de inzamelingsactie voor de Zwolse synagoge

Bericht in de Zwolse Courant van 21 maart 1985 over de start van de werving van donateurs door de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.