Synagoge van Zwolle
Donaties

ANBI-status - Geaccrediteerd in 2013
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

In verband met de ANBI-status van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 807596887.

Contactgegevens: Postadres: Laurierlaan 1, 8024 XB Zwolle.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie het beleidsplan 2013-2018 dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Doelstelling: Zie het beleidsplan 2013-2018 dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Beleidsplan: Het beleidsplan 2013-2018 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag 2012 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Financiële verantwoording: Het financieel jaarverslag 2012 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorgenomen bestedingen: Periodiek groot onderhoud is in 2014-2015 weer nodig.


Naam: Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 800212903.

Contactgegevens: Zie Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie het beleidsplan 2013-2018 dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Doelstelling: Zie het beleidsplan 2013-2018 dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Beleidsplan: Het beleidsplan 2013-2018 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Zie het activiteitenverslag van Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

Financiële verantwoording: Het financieel jaarverslag 2012 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorgenomen bestedingen: Zie bij Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.


Onderstaande documenten hebben betrekking op beide stichtingen.


Activiteitenverslag 2012 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle

Gecombineerd financieel jaarverslag 2012 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle

Beleidsplan 2013-2018 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en van de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle

Gecombineerd financieel jaarverslag 2013 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle

Gecombineerd financieel jaarverslag 2014 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle