Synagoge van Zwolle
Artikel

Bestuurssamenstelling - 1985 - 2022

De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is opgericht op 23 januari 1985 ter instandhouding van de synagoge van Zwolle. Het bestuur heeft sindsdien bestaan uit de volgende personen.

Het oprichtingsbestuur
De volgende personen maakten deel uit van het oprichtingsbestuur zoals vermeld in de stichtingsstatuten:

- Hartog Izak Kan (zonder beroep)
- Jakob Gijsbert Karel Littooij (predikant)
- Simon Peter van 't Riet (hoofddocent wiskunde)
- Jan Johannes Sissing (notaris)
- David Stibbe (makelaar en taxateur)
- Coops van Utteren (registeraccountant)

Bestuurssamenstelling sinds de oprichting
Van 1985 tot heden is het bestuur als volgt samengesteld geweest:

Voorzitter
1985 - 1992   Ds. J.G.K. (Jaap) Littooij
1992 - 2000   Mr. G. (Gauke) Loopstra
2001 - 2008   Dhr. J. (Jan) Franssen
2008 - heden   Drs. J. (Jaap) Hagedoorn

Vice-voorzitter
1985 - 2001   Dhr. D. (Daan) Stibbe
2001 - 2009   Dhr. H.I. (Harry) Kan
2009 - heden Drs. B.D. (Berney) Stibbe

Secretaris
1985 - 2002   Mr. J.J. (Jan) Sissing
2003 - 2022   Mr. D. (Douwe) Klein
2022 - heden Dr. E.R. (Robert) Helder

Penningmeester
1985 - 1998   Dhr. C. (Coops) van Utteren
1998 - 2013   Dhr. J.N. (Jaap) van Rijswijk
2013 - heden Mr. H.R. (Rob) Behrens

Leden
1985 - 2001   Dhr. H.I. (Harry) Kan
1985 - heden   Dr. S.P. (Peter) van 't Riet
1989 - 2014   Dhr. W. (Wil) Cornelissen
1998 - 2008   Drs. J. (Jaap) Hagedoorn
2001 - heden   Mw. A. (Anny) Stibbe-Meyer
2001 - 2009   Drs. B.D. (Berney) Stibbe
2008 - 2011   Dhr. W.J. (Wim) Meurkens
2011 - heden Dht. W. (Wim) Woering
2011 - heden Dhr. E.M.G.Th.H. (Edwin) Ketelaar

Bouwkundig adviseur
1992 - 2008   Dhr. W. (Wim) Woering
2008 - 2011   Dhr. W.J. (Wim) Meurkens
2011 - heden Dhr. W. (Wim) Woering