Synagoge van Zwolle
Donaties

ANBI-status - Geaccrediteerd in 2013
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

In verband met de ANBI-status van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 807596887.

Contactgegevens: Postadres: Prins Bernhardstraat 8, 8019 XK Zwolle.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie het beleidsplan dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Doelstelling: Zie het beleidsplan dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Beleidsplan: Het beleidsplan kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag van het vorige kalenderjaar kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Financiële verantwoording: De financiële jaarverslagen van de laatste twee kalenderjaren kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorgenomen bestedingen: Periodiek (groot) onderhoud wordt jaarlijks verricht.


Naam: Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 800212903.

Contactgegevens: Zie Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie het beleidsplan dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Doelstelling: Zie het beleidsplan dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

Beleidsplan: Het beleidsplan kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Zie het activiteitenverslag van Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.

Financiële verantwoording: De financiële jaarverslagen van de afgelopen twee kalenderjaren kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorgenomen bestedingen: Zie bij Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.


Onderstaande documenten hebben betrekking op beide stichtingen.


Beleidsplan 2013-2018 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en van de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle

Gecombineerd financieel jaarverslag 2022 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle.

Gecombineerd financieel jaarverslag 2021 van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle en de Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle.

Verslag van de activiteiten van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle in 2022.

Verslag van de activiteiten van de Stichtingen Voortbestaan Synagoge Zwolle en Behoud Joodse Monumenten Zwolle in 2023